E Ticarete Giriş

İnsanoğlunun yüzyıllar öncesinde mal değiş tokuşu ile başladığı ticaret, günümüze gelene kadar gerek sosyal ve siyasal değişimler ve gerekse teknolojideki gelişim ile çok farklı bir boyut kazanmıştır. Klasik ticaret tanımı ticareti; para ile mal veya hizmetin değişimi olarak ifade eder. Günümüz ticaret anlayışınında temeli bu tanıma dayanır; ancak, artık ticaret değiş-tokuş sınırlarını çoktan aşmıştır.

Ticaret teknolojiyle içiçe girmiştir. Her alanda olduğu gibi ticari alanda da teknolojinin rüzgarı hissedilir hale gelmiştir. Bu etkileşim yeni bir kavram doğurmuştur e ticaret. Peki e ticaret nedir? E ticareti normal ticaretten ayıran özellikleri nelerdir? İşte bu soruların cevabını sizin için cevapladık. Kavram olarak e ticaret;

Fiziksel bir bağlantı olmadan yani sunulan hizmet veya mal ile alıcı arasında fiziksel bir temas kurulmadan, satıcı ile alıcının elektronik ortamda kurdukları iletişim sonucu yapılan her türlü iş etkinliği olarak tanımlanır.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere e ticaretin vücut bulabilmesi için;

1) Alıcı-satıcı arasındaki bağlantı elektronik ortamda olmalıdır.

2) Alıcı-mal, hizmet arasında fiziksel bir temas olmamalıdır.

Sonuçta bu iki şartın gerçekleştiği her durumda e ticaretin varlığından bahsetmekteyiz. Yani e ticaretyanlızca internet ortamında yappılan bir etkinlik değil, aynı zamanda telefon, TV, faks ve internet TV gibi elektronik ortamlarda da yapılabilmektedir. Bu yönüyle e ticaret normal ticaretin aksine bazı fiziksel imkansızlıkları ortadan kaldırabilmektedir.

E ticaretin elektronik ortamı kendisine piyasa olarak kullanması, alıcı ve satıcının ticari faaliyetlere olan ilgisini de arttırmaktadır. Çünkü taraflar arasında kurulmayan fiziksel bağlantı, daha özgür bir piyasa ortamı oluşturacak ve malların tanıtım koşullarını her iki taraf lehine arttıracaktır. Karşılıklı güven ilişkisinin de kurulmasıyla, istenilen hız ve aktivite kazanılacaktır.

Related posts